Atık Yönetimi

Üretim faaliyetleri sonucu oluşan katı, sıvı ve gaz atıkların yönetimi, sanayi kuruluşlarının yöneticilerini en çok sıkıntıya düşüren konulardan biridir. Çoğu kuruluş, atıklarının miktarları nedeniyle arıtma ihtiyacını kendi bünyelerinde ekonomik olarak çözememektedir. Dolphin Water; endüstriyel atıkların hacimlerinin tespiti ve azaltılması, fabrika alanından uzaklaştırılması, mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ortadan kaldırılması konularında faaliyet göstermektedir. Bu amaca yönelik olarak oluşturulan ayrı bir birim, atık yönetiminde sanayi tesislerine yardımcı olmaktadır.

Verilen hizmet, danışmanlık seviyesinden başlayarak lisanslı araçlar ile tehlikeli atıkların nakledilmesi, atıksuların Dolphin Water’ın işlettiği tesislerde arıtılması, ara depolanması, yeniden değerlendirilmesi gibi aşamaları içermekte ve kullanılamayacak atıkların ortamdan uzaklaştırılması ile son bulan geniş bir alanı kapsamaktadır.